Solar İnverter Üreticisi

Solarkol Enerji San. ve Tic. A.Ş. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve %100 yerli sermaye ile geniş bir güç aralığında üretilecek solar invertörlere ilave olarak; global ölçekte üretilen mikro inverter, optimizer üniteleri ( uluslararası yangın yönetmeliklerine uygun), haberleşme cihazları, enerji kalite ölçüm cihazları, ürünlerin içerisine gömülü yazılım teknolojileri ve uzaktan izleme ve kontrol sistemlerinin de arge tasarım ve üretimleri Solarkol bünyesinde gerçekleştirmektedir.

TI25 OPTIMIZERLI
TI25 OPTIMIZERLI

Endüstriyel Sistem Diyagramı

SOLARKOL çözümü, inverterlerden (eviricilerden), azami güç takip modülü (MPPT Modülü) ve uzaktan izleme ve müdahale platformundan oluşan bütünleşik bir sistemdir. Bu teknoloji, azami güç takip modülü(MPPT Modülü) panel seviyesinde bağlayarak yüksek güç üretimi ve solar panel bazında kontrol imkanı sağlar. İki paneli sadece bir azami güç takip modülü (MPPT Modülü) bağlayabilme özelliği ile birlikte panel bazında DC-DC dönüşüm yapar ve basitleştirilmiş PV inverter (evirici) ise DC-AC dönüşümü ve şebeke bağlantısını gerçekleştirir.
Görüntü İzleme
Görüntü İzleme
Solar İnverter Özelliği
Solar İnverter Özelliği

İzleme Platformu

 • Sistemin panel seviyesinde ve genel olarak takibi
 • Sanal ve dijital ortamlarda sunulan uygulamalar
  Sayesinde uzaktan takip ve müdahale imkanı

Şebeke Bağlantısı

 • Şebekeye iletilen güç miktarının kontrolü ve istenilen
  seviyede sınırlandırılması
 • Aktif ve reaktif güç kontrolü
 • Şebeke bağlantısında AC Röle ile koruma bağlantısı
 • Şebekede oluşan dengesizliklerde ve düşük gerilimlerde
  şebekede kalabilme özelliği

İnverter Seçimin Önemleri
İnverter Seçimin Önemleri

İnverter Seçiminin Önemi :

Inverterler(Eviriciler) PV sistemin toplam maliyetinde düşük bir yüzdelik paya sahip olsa da;

• PV sistemin beyni olarak görev alır ve üretimin tamamını yönetir
• Sistem maliyetini %20’ye kadar etkiler-Sistem maliyetinin yatırımcıya geri dönüş süresinde önemli role sahiptir İşte bu sebeplerden dolayı Inverter(Evirici) seçimi PV sistemlerin kurlum aşamasında ve uzun vadedeki getirisinde gerek finansal gerekse güç üretimi olarak büyük öneme sahiptir. Bu sayede hem enerji üretimi hem de kullanım süresi boyunca muhtemel maliyetlerinin azami seviyelerde olacak şekilde önüne geçer.

Power Ozellikler

Her Panelden Daha Fazla Enerji :

PV sistemlerde paneller her ne kadar aynı olsa da, konumlandırılmalarından ve çevresel faktörlerden dolayı solar radyasyon iletimine bağlı olarak farklı davranırlar. Başta çatı kurulumları olmak üzere ticari kurulumlarda panellerin performans ve üretim davranışlarında ki farklılık kaçınılmaz olur.
Her panelden daha fazla enerji
Her panelden daha fazla enerji
Geleneksel İnverterlerle (eviricilerle) kurulan PV sistemlerde azami güç takip sistemi(mppt) inverterlere(eviricilere) gömülü olarak az sayıda bulunur ve merkezi olarak dizileri kontrol eder bu sebepten dolayı panellerde oluşacak herhangi bir davranış veya peformans farkında merkezi olan azami güç takip sistemi (mppt) en zayıf paneli baz alır. SOLARKOL’un PV sistemler için geliştirmiş olduğu teknolojide ise harici bir Azami Güç Takip Modülü (MPPT Modülü) bulunmaktadır. Bu harici güç takip modülleri her iki panelde bir tane olacak şekilde bağlantısı yapılarak sistemdeki azami güç takibini, dizi seviyesinden panel seviyesine indirgeyerek sistemdeki birbirinden bağımsız azami güç takibi (mppt) sayısını artırır ve bu sayede her zaman maksimum enerji üretimini sağlar, bu da sistemin enerji verimini artırır.

Video Galerimizi Ziyaret Edin.

Kolmed KR80 Dezenfeksiyon Robotunu Keşfedin

Solarkol

%100 Yerli Solar İnverter Üreticisi

Önümüzdeki dönemde devreye girecek Ar-Ge ve tasarım merkezi ile teknolojik ürün gamını genişletmeyi hedefleyen Solarkol bu sayede teknolojik ürünlerde dışa bağımlılığı azaltmayı aynı zamanda ihracat pazarlarında global bir oyuncu olarak ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

0312 272 05 65

info@solarkol.com