Sürdürülebilir Enerji Nedir?

Sürdürülebilir Enerji Nedir? Sürdürülebilir enerji, günümüzde enerji açığının daha doğa dostu ve devamlılığı olan bir enerji kaynağı olarak ifade edilebilir. Peki, sürdürülebilir enerji nedir? Sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı, dünya açısından büyük bir tehdit oluşturan iklim değişikliği gibi sorunların ortadan kalkması için kullanılmaktadır. Diğer bir ifade ile sürdürebilir enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları olarak adlandırılmaktadır.  …