Doğal Enerji Çeşitleri Nelerdir?

Doğal enerji çeşitleri nelerdir? Yeni enerji çeşitleri nedir? Enerji grupları nasıl ayrılır? Doğal enerji kaynaklarıyla yenilenebilir enerjinin tasarruflu üretimini Solarkol teknolojisiyle keşfedin!

Doğal enerji çeşitleri nelerdir; doğal enerji kaynakları, insan eli değmeden kendi enerjisini üretebilen ‘’yenilenebilir’’ enerji olarak geçmektedir. Pek tabi insanlar için klasik enerji ve alternatif enerji türleri üretim, yaşam ve sanayi alanında önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle doğal enerjinin yenilenebilir enerji sistemleriyle bir araya gelerek, enerji kaynaklarının doğaya zarar vermeden tasarruflu bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır.

Doğal Enerji Çeşitleri

Doğal enerji çeşitleri nelerdir, ne işe yarar; enerji kaynakları alternatif enerji ve klasik enerji türleri olarak iki gruba ayrılmaktadır. Ancak endüstriyel alanda kullanılan enerji kaynakları, karbon ayak izleri, gaz salınımı nedeniyle tercih edilmemesi gereken, dünyamızı büyük oranda tehdit eden kaynaklardır. Kömür, nükleer enerji, fosil yakıt ve petrol ürettikleri gaz ve kötü hava şartları nedeniyle maliyeti işletmeye ağır olduğu kadar, faturası dünyaya kesilen enerjilerdir. Doğal enerji kaynakları enerjinin tasarruflu kullanılmasını ve yenilenebilir olmasını sağlar.

 • Güneş enerjisi sistemleri;
 • Biykütle enerji sistemleri;
 • Dalga enerji sistemleri;
 • Jeotermal enerji sistemleri;
 • Hidrojen enerji sistemleri;
 • Rüzgar enerji sistemler;
 • Hidroelektrik enerji sistemleri;

Doğal enerji kaynakları olarak yenilenebilir ve sistematik olarak güçlendirilebilir kaynaklardır. Yakma, eritme ve radyoaktif madde salmadan karbon ayak izi düşük olan enerji gruplarıdır.

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Ve Özellikleri

Yenilenebilir-Enerji-Sistemleri-Ve-Özellikleri

Yenilenebilir-Enerji-Sistemleri-Ve-Özellikleri

Yenilenebilir enerji sistemleri, öncellikle ozon tabakasına ve doğaya zarar vermeyecek şekilde üretilen paneller üzerinden enerji üretir. Doğanın işleyişiyle birlikte enerjisini direkt alır, dönüştürerek temiz enerji sağlar.

 • Uçan rüzgar türbinleri;
 • Gömülü güneş enerjisi paneli;
 • Hidrojen su enerji kaynaklar;
 • Uzay bazlı güneş enerjisi;
 • Gelgit enerji;
 • Füzyon enerjisi;

Enerji kaynaklarında yeni dönemin başladığının habercisi olan kaynaklardır. Temiz kullanım şartları ve ekolojik dengeyi bozmayan yapılarıyla geliştirilerek daha büyük enerji etkileşimleri sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Özellikle verimli enerji kullanımı, tasarruflu enerjiler ve doğaya zarar vermeyen enerji grupları üzerinden çeşitlendirilerek, günümüzde sanayi, endüstri ve yaşam alanlarında kullanılabilecek düzeye getirilebilmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımı

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında, enerjinin doğal olarak kaynağa işlemesi önceliktir. Yani madde bozulmadan tamamen kendi enerjisinden yola çıkarak dönüşüm sağlanır. Bunun için en güzel örnek, güneş enerjisi veya rüzgar enerjisi olacaktır. Güneş her gün doğan bir ısı kaynağıdır. Isı enerjisinin elektriğe dönüştürülmesi için paneller hazırlanarak yıllık 91 salınımla zarar vermeden enerjinin sürdürülebilmesi için kaynaklar düzenlenmiştir.

Doğal enerji çeşitleri nelerdir, güneş, rüzgar, dalga, jeotermal enerji kaynakları üzerinden enerji dönüştürülebilir. Okyanus enerjisi ve güneş enerjisi günümüzde en çok tercih edilen ve aynı zamanda en çok da geliştirilmeye çalışılan kaynaklardır.

Işıktan Yaşama Güneş Enerjisi

Işıktan-Yaşama-Güneş-Enerjisi

Işıktan-Yaşama-Güneş-Enerjisi

Güneş enerjisi yapılan son denemeler ve düzenlemeler üzerinden panel artırma ile en az 7 saate kadar performans gösterebilen doğal enerji kaynağıdır. Doğaya zararı olmamakla birlikte, insana ve çerçeveye zarar verebilecek herhangi bir etkisi de görülmemiştir. Güneş enerjisinin artması için en ideal yöntem güneş enerjisi panelini artırma yöntemidir.

Uzay güneş enerjisi etkisi ile gömülü enerji üzerinden yenilenebilir enerji kaynakları kullanılabilir. Alternatif enerji olarak kömür, doğalgaz ve fosil yakımlı enerjiler doğaya zarar verdiği gibi maliyeti oldukça artmış enerji kaynaklardır. Bir kömür santralinin kurulması için binlerce ağaç kesilir, doğal kaynaklar zarar görür ve çevredeki canlıların yaşaması ise güçleşir.

Doğal Enerji Doğal Kaynak Solarkol

Emisyon değeri düşük, yenilenebilir enerji kaynakları, gaz salınımında da dünya kaynaklarına zarar vermeden, çevreye ve doğaya meydan okumaz. Doğal enerji kaynaklarını kullanmak, tekrarlanabilir ve sürdürülebilir enerji ile canlıları, doğayı korur, aynı zamanda tasarruflu enerji üretiminin de artmasını sağlar. Verimli enerji kullanımı için enerji kaynaklarını doğal yöntemlerle üretime, yaşama ve ışığa dönüştürecek teknolojik altyapılara sahiptir.

Ekolojik dengenin sağlanması ve korunması için güneş ışıklarından yola çıkarak, rüzgarla ve suyla temas ederek en iyi enerjinin en temiz haliyle insana yansımasına önem vermekteyiz. Solarkol enerji teknolojisiyle, AB standartları ve dünya çevre koruma yasasına uygun şekilde doğal enerji kaynakları düzenlemekteyiz.

 • İklim değişikliklerine
 • Ekolojik bozguna
 • Canlıların ölmesine
 • Doğal kaynakların tükenmesine

Yenilenebilir doğal enerjiyle meydan okuyoruz!

Akıllı Inverter Nerede Kullanılır?

Enerji sistemleri mühendisliği