yenilebilir-enerji-türleri-nelerdir

 

En Verimli Enerji Türleri Nelerdir?

En verimli enerji türleri nelerdir? Yenilenebilir enerji kaynakları neler? Enerji verimliliği için alınan önlemler nedir? Türkiye’nin geleceğini temiz yüksek teknolojiyle kuran yenilenebilir enerji kaynakları Solarkol işbirliğiyle tasarlandı.

Enerji endüstrisi üzerine yapılan yeni düzenlemelerle, enerji kapasitesi kadar çevreyi koruma ve doğaya zarar vermeden dönüştürülebilir enerjilerin düzenlenmesi gündeme geldi. Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı 5627 sayılı enerji verimliliği kanını kapsamında, özel sektör ve kamu alanındaki enerji verimliliği tasarlanırken, günümüz teknolojisinde yenilenebilir enerji kaynakları önem sırasına alındı. Dünyayı ve Türkiye’yi verimli enerjiyle buluştururken, çevreyi korumak ve doğal afetlerin olmasını önlemek ise enerji endüstrimizin birincil görevlerinden biri oldu.

Geri Dönüştürülebilir Enerji

Günümüzde sanayi, eğitim, üretim ve yaşam koşulları fark etmeksizin bütün alanlarda enerjiye ihtiyaç duyulmaktadır. Maliyet açısından kısıtlamalara gidilmesi durumunda ise çevreye zarar veren dönüşü olmayan kaynak tüketimine neden olunabilir. Enerji endüstrisinde önemli olan tabi kaynaklardan biri toprağa, suya ve canlıların yaşam sürecine olumsuz etki eder. Geri dönüştürülebilir enerji, verimliliği ve enerji üretimi sırasında gezegenimize zarar vermemesi noktasında oldukça önemlidir.

En verimli enerji türleri nelerdir; geri dönüştürülebilir enerjilerde, güneş enerjisi gibi dünyamızın yegane altını olan temiz enerjilerden biridir. Özellikle verimlilik sıralamasında birçok enerji etkileşiminde ilk sıralardan yer almaktadır. Isınma amaçlı ve üretim amaçlı kullanılabilen önemli enerji kaynaklarından biri olarak endüstrimizde ilk olarak kullanabileceğimiz enerji türü olmuştur.

Yenilenebilir Enerji Türleri Nelerdir?

Yenilenebilir en verimli enerji türleri nelerdir; ‘’yenilenebilir’’ olarak enerji sistemlerinde yerini alan enerji gücü enerji üretimi sırasında doğadan, çevreden ve sağlıktan yemeden, sadece kendi enerjisini üretmeye bağımlı sistemlerdir. Bu da doğayla olan büyük bağımızın ortaya çıktığı, doğanın bize sunduğu ısı, sürtünme ve su etkilerinden yararlanabileceğimiz enerji türleridir.

 • Güneş enerji sistemleri;
 • Rüzgar enerji sistemleri;
 • Hidrojen enerji sistemleri;
 • Dalga enerji sistemleri;
 • Jeotermal enerji sistemler;
 • Hidroelektrik enerji sistemleri;
 • Biyokütle enerji sistemleri;

Enerjinin dolaşımında kendi dolaşım sistemine bağlı, dengeli bir yapıyla hazırlanabilen mekanik düzeneklerden oluşur. Güneş enerjisi sistemleri bunların en başında gelir ve elektrik üretimi, ısı ve hareket enerjisini yerine getirebilir.

Yenilenemez Enerji Türleri

En verimli enerji türleri nelerdir; Yenilenemez enerji türlerinin başında fosil yakıt ve nükleer enerji kaynakları gelmektedir. Ne yazık ki bu sistemler, insan sağlığına ve canlı yaşamına zarar verirken, ekolojik sisteminde dengesini bozar. Kaynak tüketimi bakımından yüklü rezervlerin yok olmasında etkili olan yenilenemez kaynaklar, maddi zararlarının yanı sıra çevresel zararların da önemli nedenleri arasındadır.

 • Fosil yakınlar;
 • Petrol;
 • Nükleer enerji;
 • Radyoaktif maddeler;
 • Kömür;
 • Doğalgaz;

Doğayı ve çevreyi tehdit ederken, sadece enerji kaynağının kullandığı yakıt değil, kurulum sistemlerindeki tehlikelerde oldukça etkilidir. Örneğin bir kömür santralinin karbon ayak izleri bir yana, santral kurulumunda 250 bin ağacın kesilmesine mal olacak şekilde inşa edilmesi dünyanın ömrünü her geçen gün kısaltmaktadır.

Geleceğin Enerji Kaynakları!

Geleceğin-Enerji-Kaynakları-

 

Karbon ayak izleri, karbon C2 emisyon artışı geleceğin kaçınılmaz sonu olan enerji türlerini de bir bir geliştirmemiz için bize zaman tanımıştır. Bu noktada yenilenebilir enerji türleri arasında önemli bir yere sahip olan güneş enerjisi karbon salımını açısından geleceğin önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olarak görülüyor.

 • Taş kömür
 • Doğalgaz
 • Nükleer
 • Güneş
 • Hidroelektrik

Güneş Enerjisi Yenilenebilir Enerji

En verimli enerji türleri nelerdir; yenilenebilir enerji türleri açısından güneş enerjisi verimliliği %22 olarak belirlenmiştir. 1 adet güneş paneli 300W enerji üretebilmektedir. Verimlik baz alındığında 7 saatlik ortalama ev tipi enerji 1 panel üzerinden kolay bir şekilde sağlanabilir. Daha büyük kaynaklar için panel artırma ve enerji dengesini sağlayacak sistemlerin kurulması ise mümkündür.

Temiz Enerji Temiz Dünya Solorkol

Güneş enerji panelleri ile dünyanın geleceği için bir adım atan Solorkol, mobil uygulama üzerinden enerji bülteni oluşturarak, dünyanın daha güzel bir yarına hazırlanmasını amaçlamaktadır. İnverter panel uyumluğu ve çatı GES enerji kaynaklarını hazırlayarak, enerjide yeni bir dönemin açılması için büyük atımlar atmaya devam edecektir.

 

 

Solar İnverter Seçimi

 

Ülkelere Göre Enerji Verimliliği