Geleceğin Enerji Kaynakları

Geleceğin Enerji Kaynakları

Enerji kaynakları, fosil yakıtlardan oluşan ya da yenilebilir enerji kaynakları olarak çeşitlenmektedir. Günümüzde daha çok fosil yakıtlardan üretilen enerji kaynakları kullanılsa da yenilebilir enerji kaynaklarına ilginin de arttığı görülmektedir. Geleceğin enerji kaynakları olarak da ifade edilebilen yenilenebilir enerji kaynaklarının da belirli bir sınırı olduğu bilinmelidir.

 

Geleceğin Enerji Kaynakları Nelerdir?

Geleceğin enerji kaynakları, dünya üzerinde genellikle doğal yollarla oluşan enerji kaynaklarını ifade etmektedir. Bu enerjilerin dönüşümü sayesinde, güneş, rüzgar, dalga gibi enerjilerin dönüştürülerek insanlık için önemli olan elektrik ve ısı haline gelmesine yaramaktadır. Temiz olan yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretiminde sınırlı olması ise yeni enerji kaynaklarını aramaya doğru çalışmaları başlatmaktadır. Bu alanda bazı yeni enerji kaynaklarının gündeme geldiği bilinmektedir. Bu enerji kaynakları, güneş, rüzgar ya da dalga enerjisi ile değil, daha farklı kaynakları da ele almaktadır. Bu doğrultuda, peki, incelenen enerji kaynakları nelerdir?

 

Geleceğin Enerji Kaynakları ve Türleri

Geleceğin enerji kaynakları, dünyanın enerji ihtiyacının giderilmesi için büyük umut kaynağı oluşturmaktadır. Gerek doğaya sağlayacağı katkılar gerekse enerji açığının kapatılmasına olan yardımı ile pek çok kişi tarafından beklenmektedir. Bu bağlamda birden fazla geleceğin enerji kaynakları olduğu görülebilir. Bu enerji kaynakları sırasıyla; uzay bazlı güneş enerjisi, gelgit enerjisi, magma enerjisi, gömülü güneş enerjisi, uçan rüzgar türbinleri, insan gücü, hidrojen enerjisi, nükleer çöp, alg enerjisi ve füzyon enerjisi şeklindedir. Bu enerjilerin bazıları uygulamaya geçirilmişken bazıları da bir hayal olarak görülmektedir. Ancak ne kadar hayal olarak görülse de gerekli çalışma ve planlamalar yapıldığında çevreye zarar vermeyen büyük bir enerji kaynağına ulaşılabilir.

 

Hayata Geçirilmiş Geleceğin Enerji Kaynakları

Geleceğin enerji kaynakları arasında bazı projeler hayata geçirilmiş ancak henüz büyük bir ger dönüş yaşanmamıştır. Ancak önümüzdeki senelerde bu projelerin büyük bir başarı getireceği ve daha da önem kazanacağı düşünülmektedir. Bunlardan biri olan insan gücü enerjisi, çeşitli deneyler ile denenmiş ve hatırı sayılır elektrik enerjileri üretilmiştir.

 

İnsan Gücü, Gelgit ve Alg Enerji Kaynakları

İnsanların yoğun olduğu yerlerde tabana yerleştirilen piezoelektrik adlı materyalin yardımı ile üzerinde yürüyen ya da geçen arabaların enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmesi planlanmaktadır. Geleceğin enerji kaynakları arasından biri olan insan gücü enerjisi, dünya nüfusu düşünüldüğünde makul bir proje olarak görülmektedir.

Diğer yandan gelgit enerjisi pek çok kez denenmiş, hatta hali hazırda enerji üretilen bir kaynaktır. Ancak gelgit enerjisinden büyük ölçüde yararlanılamamaktadır. Günümüzde kullanılan bir diğer enerji kaynağı ise hidrojendir. Doğa dostu ve kolay bulunurluğu ile ilgi çekse de yüksek maliyeti nedeniyle çok yaygın değildir. Son olarak ise yosunlardan üretilen alg enerjisi halihazırda kullanılan bir enerjidir, ancak henüz çok fazla tercih edilmemektedir.

 

Henüz Hayata Geçmemiş Geleceğin Enerji Kaynakları

Hata geçirilmiş geleceğin enerji kaynakları olduğu gibi hayata geçirilememiş projelerde bulunmaktadır. Bu projeler, yapıldığı takdirde insanlık için büyük bir enerji kaynağına dönüşecektir. Bunlarda ilki uzay bazlı güneş enerjisi sistemidir Bu sistem ile dünyada kaybolan güneş ışığı enerjisinin doğrudan uzaydan elde edilmesi hedeflenmektedir. Diğer bir proje ise magma enerjisinin kullanılmasına yöneliktir. Gelecekte kullanılması beklenen diğer kaynaklar ise nükleer çöp ve gömülü güneş enerjisidir.

Gömülü güneş enerjisi sayesinde saydam güneş panelleri ile evlerinizin ve işyerlerinizin camlarında kullanabilirsiniz. Böylelikle görüntü bozukluğu ya da çok alan kaplamadan elektrik enerjisi üretilmesi planlanmaktadır. İki projede hayata geçirilmesi halinde enerji sorununa yeni bir alternatif oluşturmaktadır. Son olarak ise uçan rüzgar türbinler ive füzyon enerjisi yer almaktadır. Bu iki projede hayallerde yer alan ancak yakın gelecekte gerçekleştirilmesi beklenen projelerdir.

 

Geleceğin Enerji Kaynakları ve Faydaları

Geleceğin enerji kaynakları insanlığın en büyük sorunlarından biri olan enerji sorununu gidermek amacıyla gündeme gelen projelerdir. İnsan gücünden, uzayda gerçekleşecek projelere kadar çok geniş bir yelpazeye sahip olan geleceğin enerji kaynakları, çevre ve doğa açısından da birçok fayda sağlamaktadır. Planlanan projelerin gerçeğe ulaşması ile dünyayı ve çevreyi olumsuz etkileyen fosil yakıtların sağladığı enerjilerin yerini alması beklenmektedir. Böylelikle kullanılan enerjiler, hem çevre dostu hem de büyük enerjilerin üretilmesinde etkili olacak olan geleceğin enerji kaynakları birçok kişi tarafından heyecanla beklenmektedir.