Güneş Enerjisi ile Isınma Mümkün Mü

Güneş enerjisi güneşten gelen ışınların özel paneller sayesinde ısı ve elektriğe dönüştürülmesine verilen addır. Güneşten gelen enerji tamamıyla dünyaya ulaşmasa bile insanoğlunu büyük bir oranda ısı ve elektrik ihtiyacını karşılayabilen yenilebilir bir enerji türüdür.

Güneş Enerjisi Hangi Alanlarda Kullanılır?

Sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan güneş enerjisinden şu anda dünya üzerinde elektrik,  tarım, telefon bataryası, trafik lambası, sıcak ve soğuk su üretimi ve ısınma gibi pek çok alanda fayda sağlanmaktadır.

Güneş Enerjisi ile Isınma Mümkün Müdür?

Evet, güneş enerjisinden ısınma ihtiyacını karşılamak mümkündür. Yaşam alanlarına yerleştirilen güneş panelleri sayesinde kaynaktan alınan enerjinin ısıya ve sıcak suya dönüşmesi ile bu ihtiyaçlar karşılanabilmektedir. İlgili veriler göstermektedir ki, uygun planlama ve hesaplama ile kışı oldukça soğuk geçiren alanlarda bile sıcak su ve kışlık ısınma ihtiyacının çok yüksek bir oranını güneş enerjisinden sağlamak mümkündür.

Güneş Enerjisi İle Isınma Türleri Nelerdir?

Güneş enerjisi ile ısıtma ve soğutma yapma sistemleri güneş enerjili aktif ve güneş enerjili pasif sistemler olarak ikiye ayrılır. Güneş enerjisi ile ortam ısıtmak için mekanik elemanlardan yararlanılan sistemlere “Güneş Enerjili Aktif Sistemler” adı verilir. Mekanik elemanlar tarafından toplanan güneş ışığı devinim içerisinde aktarılabilir hale gelir. Güneşten alınan günışığı enerji toplaçları sayesinde ısı depolama sistemine ve daha sonrasında ısıtılacak ortama aktarılır.

Pasif ısıtma sisteminde ise mekanik parçalar bulunmaz, bu sistem için binanın güneye bakan cephesinde yeterli büyüklükte bir geçirgen olması yeterlidir. Pasif ısıtma sistemleri de kendi içinde doğrudan ve dolaylı olarak ikiye ayrılır. Doğrudan kazançlı pasif ısıtma güneye bakan camlardan yansıyan güneş ışığının iç yüzeye ısı olarak aktarılmasıyla oluşur. Dolaylı kazançlı pasif ısıtma ise, cam yüzeyinin arkasına yerleştirilmiş ve çoğunlukla ışığı daha kolay absorbe edebileceğin siyah renkte olan beton, tuğla gibi ısıyı depolamaya uygun bir kütleyle gerçekleşir. Güneşten gelen ışık önce cama daha sonrasında ise bu ısıl kütleye geçiş sağlayarak ortamın ısınmasına sebep olur.

Güneş Enerjisi ile Isınmak Pahalı/ Masraflı Mıdır?

Kurulum için belirli bir maliyeti olmasına rağmen, yatırım olarak uzun vadeli düşünüldüğünde güneş enerjisi ile ısınmak oldukça karlı, doğa ve dünya açısından da oldukça yararlıdır. Güneş enerjisinin ısınma olarak kullanımı CO2 salınımını azaltarak daha temiz ve yaşanılabilir dünya yaratmamıza olanak sağlar.

Yenilenebilir Enerjide Fark Yaratacak İş Birliği

Yenilenebilir Enerji Kaynakları