Güneş Enerjisi Teşvikleri Nelerdir

Güneş enerjisi küresel ısınma ile birlikte önemi artan bir enerji türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Güneş tarlaları bu noktada en çok önem kazanan konulardan biridir. Yenilenebilir enerjinin önem kazanması her alanda dikkat çekmektedir. Devlet de bu alanda ciddi teşvikler vermektedir.  Petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların çevreye verdiği zararların azaltılması için bu teşvikler arttırılmaktadır.

Verilen teşvikler genellikle kredi ve hibe olarak karşılanmaktadır. Bu kredi ve hibeler ile birlikte santraller ya da tarlalar kurulabilmektedir. Kurulan bu tesisler elektrik ihtiyacının karşılanması için kullanılmaktadır. Bu sayede ülke ekonomisine katkı ve enerjinin karşılanması için tesis kurulmuş olmaktadır. Devlet için yapılacak büyük yatırımlar yerine küçük yatırımcıyı teşvik etmek her anlamda daha avantajlı olmaktadır.

Hangi Kurumlar Teşvik Veriyor?

Güneş enerjisi için verilen teşvikler doğrudan devlet kurumları ya da devlet destekli kurumlar tarafından verilmektedir. Bu kurumların bazıları şunlardır.

 • ‍Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD: TKDK IPARD programı ile ciddi teşvikler vermektedir. Bu sayede küçük ve orta ölçekli yatırımcı desteklenmektedir. Yeni pazarlara açılma gibi konularda da destek verilmektedir.
 • ‍Yenilenebilir Enerji Yatırımları Finansmanı: TurSEFF yenilenebilir enerji için enerji kredisi vermektedir. Ulusal enerji planlamasına göre teşvikler vermektedir. güneş enerjisinin artması ve karbon enerjisinin azaltılması için destek veren kurum verdiği krediler ile yeni pazarların oluşmasını da sağlamaktadır.
 • ‍Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi: KKYDP, doğrudan devlet tarafından desteklenen bir teşviktir.  Tarım ve Orman Bakanlığının projesi olarak sunulmaktadır. KKYDP ile birlikte kırsal bölgelerde yeni tesislerin kurulması amaçlanmaktadır. Yeni tesis başvurusu ya da tamamlama başvurusu olarak teşvikler verilmektedir. Bunların yanında mevcut tesislerin teknolojik anlamda geliştirilmesi için de teşvik verilmektedir.

Güneş enerjisi teşviklerinden yararlanmak için güncel duyuruları mutlaka takip edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında gerekli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu sayede yeni tesisler kurulabilirken, mevcut tesisler çağa ayak uydurmaktadır.

Güneş Enerjisi Desteği Veren Devlet Kurumları

Devletin desteklediği kurumlar ya da doğrudan devlet teşvik vermektedir. Gerekli şartların yerine getirilmesinin ardından hibe ya da kredi verilmektedir. Bu destekleri veren kurumlar ise şu şekilde sıralanmaktadır.

 • Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP)
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
 • KOSGEB
 • TurSEFF
 • TTGV

TKDK ve KKYDP tarafından verilen desteklerin fonlamasını Avrupa Birliği ve Türkiye ortaklaşa üstlenmektedir. Birlikte yapılan projelerin gereğince fonlar şartları karşılayan kişilere verilmektedir.

Kurumların verdiği desteklerin dışında özel bankalarda güneş enerjisi kredisi vermektedir. Bu sayede özel teşebbüsün yolu açılmaktadır. Güneş enerjisi kredisi veren bankalar şu şekilde sıralanmaktadır.

 • Aktif Bank
 • Garanti BBVA
 • Halkbank
 • İş Bankası
 • Şekerbank
 • Türkiye Finans
 • Yapı Kredi
 • Vakıf Bank
 • Ziraat Bankası

Bankaların verdiği kredilerin ortak özelliği düşük faizli ve kolay ödemeli olmasıdır. Bu sayede çok daha fazla kişi yatırım yapabilmektedir.

Yenilenebilir Enerjide Fark Yaratacak İş Birliği

Jeotermal Enerji