Solarkol Inverter Yerli Malı Belgesi Almıştır
Solarkol Inverter Yerli Malı Belgesi Almıştır

Solarkol Inverter Yerli Malı Belgesi Almıştır    

Geçtiğimiz yıllar içerisinde son dönemlerde Dünya adına doğanın verdiklerini en doğru şekilde kullanmak oldukça önem taşımaktadır. Doğadan ona zarar vermeden faydalanmak için ise en doğru yöntem yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları, doğada sürekli bulunan ve kendisini devam ettiren enerji kaynakları olacak şekilde tanımlanabilir. Bunun yanında tükenmeyen kaynaklar olarak da tanımlanmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş, rüzgar, yer altı suları ve biyolojik atıklar olarak örneklendirilebilir. Bu enerji kaynakları arasında da en çok kullanılan güneş ve rüzgardır.

Yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde kömür, doğalgaz ya da petrol gibi etkenlere ihtiyaç azalmaktadır. Kömür, petrol gibi etkenler yenilenmesi mümkün değildir. Ayrıca sağlık ve doğa açısında da fayda sağlamaması yanında hava kirliliği gibi olumsuz nedenlerin oluşmasına etki etmektedir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir

İlk başlarda güneş ve rüzgardan enerji kaynakları elde edebilirken günümüzde bu alan daha da genişledi. Okyanus ve denizler yardımı ile dalga enerjisi üretilmekte, yer altı sularından jeotermal enerji, nehirler sayesinde hidrolik enerjiler üretilebilmektedir. Hatta son yıllarda özellikle artan biyolojik artıklar ile de biyo kütle enerjisi üretilebilmektedir.

 • Rüzgar Enerjisi: Rüzgarın yoğun olarak hissedildiği ve yüksek yerlere konumlandırılan rüzgar gülleri sayesinde rüzgar enerjisi elde edilmektedir. Kinetik enerjinin mekanik enerjiye dönüşmesi ve sonrasında elektrik enerjisine dönüşmesi sayesinde enerji sağlanmaktadır.
 • Jeotermal Enerji: Yağmurlar sonucu yerlerde çatlaklar oluşmaktadır. Bu çatlaklardan sızan su magmaya gider. Sonrasında magma ile ısınan su ve buhar olacak şekilde yukarıya ulaşmaktadır. Bu sayede de jeotermal enerji oluşmaktadır. Bu enerji genellikle elektrik santralleri tarafından elektrik enerjisine dönüştürülmesi ile kullanılır.
 • Dalga Enerjisi: Dalgaların oluşturduğu git gel ile dalga enerjisi ortaya çıkmaktadır.
 • Biyo Kütle Enerjisi: Canlı yaşamı devam ettikçe diyo kütle enerjisi de her zaman olacaktır. Biyokütle için hayvansal atıklat ve organik yiyeceklerin çöpleri olarak tanımlanabilir.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Önemi  

 • Kömür, petrol gibi kaynaklar tükenebilir. Ancak güneş ve rüzgar tükenmeyecek bir enerji kaynağıdır. Bu sayede gelecek için daha temiz bir hava ve yaşanabilir bir Dünya bırakılabilir.
 • Yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde her ülke kendi enerji kaynağını üretebilir. Bunun neticesinde ülkeler dışa bağımlı olmaz kendi içerisinde ihtiyaçlarını karşılayabilir bir düzeye ulaşabilir.
 • Temiz ve sağlıklı bir gelecek için kömür, petrol ve doğalgaz gibi kaynaklardan uzaklaşmak çok önemlidir. Bu sayede karbon salınımı azaltılabilir. Bunun yanında da küresel ısınma adına bir parça da olsa engellenebilir.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretilmesi için insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. İnsan gücü ihtiyacının ortaya çıkması ile de iş imkanı oluşur. Birçok kişi için iş avantajını yenilenebilir enerji kaynakları sağlayabilir.

Güneş Enerjisi 

Güneşin sağladığı imkanlardan elektrik enerjisi oluşturmak oldukça önemlidir. Elektrik enerjisi üretmek adına yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş ilk sırada yer almaktadır. Özellikle yaz aylarında güneş enerjisinden faydalanma biçimi daha kolaydır. Güneş sayesinde panellerde toplanan güneş ısısı elektrik üretilmesini sağlamaktadır. Paneller güneş ışığını ya da ısısını ne kadar dik bir açı ile alırsa o oranda enerjiye çevirebilmektedir.

Güneş enerjisinden 2 farklı şekilde yararlanılmaktadır. Sıcak su olarak ya da elektrik enerjisi olarak kullanılmaktadır.

Güneş Enerjisinin Sağladığı Avantajlar

 • Güneş enerjisi Dünya’nın her yerinde ve neredeyse her şehrinde kullanılmaktadır.
 • Yenilenebilir enerji kaynakları ve özellikle güneş enerjisi sayesinde doğal yaşam korunmaktadır. Bunun yanında tükenebilir ve karbon salınımı yapan diğer etkenlere göre yenilenebilir enerji kaynakları, ekosistemi korumaktadır.
 • Güneş enerjisi ile elektrik vb. enerjiler üretmek adına insan kaynağı da gerekmektedir. Bu sebeple iş gücü ihtiyacını arttırmaktadır.
 • Güneş enerjisi sayesinde faturalar yarı yarı gelmektedir.

Güneş Paneli İnvertörü Nedir

İnverter, var olan doğru akımların alternatif akımlara dönüştürülmesi olarak tanımlanmaktadır. Yani güneş panelleri sayesinde biriken ısı ve ışık inverter yardımı ile kullanım için hazır bir şekilde dönüştürülmektedir. Güneş panellerinde biriken bu ısı ve ışıklar inverter yardımı ile akülere birikmektedir. Bu aküler yardımı ile de evlerde kullanılması adına depoda beklemektedir.

Güneş panelleri için inverter kullanımı oldukça önemlidir. İnverter sayesinde güneş enerjisinin akımı doğru bir şekilde yönlendirilmekte ve kesinti yaşamadan kullanım imkanı sağlamaktadır.

Solarkol yerli ve milli olarak hizmet veren büyük markalardan birisidir. Ekosistem döngüsü adına güneş enerjisi sistemine de büyük önem vermektedir. Güneş enerjisini doğru bir şekilde değerlendirmek adına Solarkol, yerli malı inverter imkanını sunmaktadır. Bu sayede doğanın ve ülkemizin gelişmesi adına büyük bir atılmıştır.