Sürdürülebilir Enerji Nedir?

Sürdürülebilir Enerji Nedir?

Sürdürülebilir enerji, günümüzde enerji açığının daha doğa dostu ve devamlılığı olan bir enerji kaynağı olarak ifade edilebilir. Peki, sürdürülebilir enerji nedir? Sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımı, dünya açısından büyük bir tehdit oluşturan iklim değişikliği gibi sorunların ortadan kalkması için kullanılmaktadır. Diğer bir ifade ile sürdürebilir enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları olarak adlandırılmaktadır.

 

Sürdürülebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Sürdürülebilir enerji, en temelde güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi ve jeotermal enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan oluşmaktadır. Devamlılığı olan bu kaynaklar günümüzde ihtiyaç duyulan enerjilerin karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Bu kaynakların kullanımı hem çevreye zarar vermemesi ile doğa dostu hem de doğada devamlı olarak olan olaylardan meydana geldiği için oldukça kullanışlı kaynaklardır. Artan insan nüfusu enerji ihtiyacının da artmasına yol açmaktadır. Bu nedenle de enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla alternatif yollara gidilmektedir. Özel sektörden devletlere kadar birçok kişi sürdürebilir enerji kaynaklarını kullanmak amacı ile harekete geçmiştir.

 

Sürdürülebilir Enerji Kaynakları Sınıflandırması

Sürdürülebilir enerji kaynakları üç farklı nesil olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmayı yapan kurum ise Uluslararası Enerji Komisyonu’dur. Sınıflandırmaya göre birinci nesil sürdürülebilir enerji kaynakları jeotermal, hidroenerji ve biokütle enerjisi şeklindedir. Bu enerjiler daha çok sanayi devrimi sürecinde ortaya çıkan enerji kaynaklarıdır. İkinci nesil enerji kaynakları, rüzgar, solar ısıtma ya da soğutma, güneş pilleri ve bioenerji çeşitleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu enerjiler 1980’li yıllardan sonra ortaya çıkan ve gelecekte daha da araştırma yapılması beklenen enerji kaynakları olarak geçmektedir. Üçüncü nesil sürdürülebilir enerji kaynakları ise, daha henüz ulaşılmamış ancak ulaşılması halinde büyük katkılar sağlanması beklenen enerji kaynaklarından oluşmaktadır. Bunlar; biokütlelerin rafine haline gelmesi, organik atıklardan enerji üretimi ve okyanuslarda oluşan gelgit gibi enerjilerin kullanılması şeklinde çeşitlenmektedir.

 

Sürdürülebilir Enerji Kaynaklarını Verimli Kullanmak

Sürdürülebilir enerji kaynakları tek tek önemli ve dikkate alınması halinde büyük enerjiler ortaya çıkaracak kaynaklardır. Ancak bu kaynakların hepsi bir nevi birbiri ile bağlantılıdır. Sürdürülebilir enerji kaynakları verimli kullanım ile çevreye verilen zararların azaltılmasını amaçlayan bir gelecek için ideal enerji kaynaklarıdır. Enerji ihtiyacının karşılanması için kullanılan fosil yakıtlar hem çevreye zarar vermekte hem de bir gün bitmesi beklenmektedir. O nedenle sürdürülebilir bir enerji kaynağı ile enerji üretimini sağlamak ucuz ve çevreye zarar vermeyen bir yöntemdir.

 

Sürdürülebilir Enerji Kaynakları Ve Temiz Enerji Anlayışı

Sürdürülebilir enerji kaynakları dünyanın ortaya çıkan enerji ihtiyaçlarını gidermek amacıyla temiz enerji anlayışını sunan enerji kaynaklarına denmektedir. Temiz enerji kaynakları, gittikçe daha ciddi bir konu haline gelmeye başlayan karbon salımı, iklim değişikliği gibi sorunların azalması için de kullanılabilecek alternatif yollardandır. Devamlılığı olan bu kaynaklar doğru kullanıldığında insanların ihtiyacı olan enerjinin, çevreye zarar vermeden kullanılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle gerek özel şirketler gerekse devletler son yıllarda temiz enerji ihtiyaçlarını sürdürülebilir enerji kaynaklarından karşılamaya doğru yönelmişlerdir.

 

Sürdürülebilir Enerji Kaynakları ve Doğal Döngüsü

Sürdürülebilir enerji kaynakları arasında yapılan nesil sınıflandırmalarında görüldüğü gibi farklı kaynak türleri bulunmaktadır. Bunlar arasında en çok bilinene ve enerji üretilen kaynaklar, güneş enerjisi, jeotermal enerjisi, hidrojen enerjisi, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, hidrolik enerjisi şeklindedir. Bu enerjiler, hem dünyanın geleceği hem de insanlığın enerji ihtiyaçları için önemli kaynaklardır. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve dalga enerjisi gibi doğal ve sürekli olan enerjiler, kolay kurulum, ucuz maliyet ve yenilenebilir olması ile uygulanabilir enerji kaynaklarıdır. Doğanın doğal döngüsü içerisinde sürekliliği olan enerjiler ile ihtiyaçlar giderilmektedir. Ancak bu doğal döngü bazı durumlarda kesintiye uğradığı için enerji her dönem, her mevsim ya da her yılda aynı enerji üretimini sağlamamaktadır.

 

Sürdürülebilir Enerji Kaynakları Neden Önemlidir?

Petrol ve doğalgaz üretiminin hakim olduğu enerji kaynakları, birçok ülkede kaos ve sorun yaratmaktadır. Tarih boyunca, fosil yakıtların ortaya çıkarılması, satılması ve üretilmesi hem çevre hem de insanlık açısından sorunlar yaratmaktadır. Ancak sürdürebilir enerji kaynakları, kolay üretim, doğaya bağlı olarak sürekli ve yenilenebilir enerjilerden oluşması ve çevreye ve doğaya zarar vermemesi ile pek çok açıdan tercih edilmektedir. Bu nedenle, pek çok ülke ya da şirkette sürdürülebilir enerji kaynaklarını kullanmaya yönelmektedir.