türkiyede güneş enerjisi

Güneşin yaymış olduğu ısı ve ışıktan sağlanan enerjiye Güneş enerjisi denir. Uzun yıllardan beri güneş enerjisinden birçok yöntemle enerji elde edilmiştir. Yine de modern hayatta enerjiye olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Böylece son yıllarda yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile güneş enerjisinden daha çok alanda kullanmak üzere enerji elde edilebileceğini bildirmiştir. Güneşin yaydığı bu enerji her ne kadar Dünya’ya gelen az bir kısmı olsa da insanlığın ihtiyacı olan enerji tüketiminden oldukça fazladır. Son yıllar da hız kazanan Güneş enerjisinden ve Güneş sisteminden fayda sağlama konusundaki yürütülen çalışmalar da teknolojik ilerlemeler kaydedilmiştir.  Git gide bu sistemde ki yatırım maliyetleri azaltılmıştır. Bütün bu çalışmaların yanında mevcut fosil yakıtlarının maliyetinin giderek artması etkili olmakla birlikte çevrede geri dönüşümü olmayan olumsuz durumların meydana gelmesine; buna karşın güneş enerjisinde ham maddenin masrafsız olması ve temiz bir enerji kaynağı olması bu sistemden daha fazla faydalanılması gerektiğini göstermektedir.

 Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli

Türkiye’de Güneş enerjisi sistemleri Coğrafi konumu sebebiyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli yüksek olan Türkiye’de ortalama toplam güneşlenme süresi yıllık olarak 2.640 saat, ortalama toplam ışınım şiddeti ise 1.311 kWh/m²l olarak kaydedilmiştir. Türkiye’nin güneş enerjisi potansiyeli yıllık olarak 380 milyar kWh/yıl olarak hesaplanmıştır. Türkiye’nin en az ve en çok güneşlenme süreleri sırası ile Aralık ve Temmuz aylarıdır. Bölgeler kategorisinde ise ilk olarak Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesi gelmektedir. Bu bölgeleri sırasıyla İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri takip etmektedir.

Güneş Panelleri Kullanım Alanları Nelerdir?

Günümüzde güneş enerjisi kullanım alanı birden fazla alanda kullanılmaktadır. Güneş enerjisi kullanım alanı şöyledir;

  • Endüstriyel alanlar ve fabrikalarda soğuk havaların depoları çatılarının üzerine güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu yapılabilir. Ayrıca bununla beraber iş yerleri tarafından da tercih edilir.
  • Çatı üzeri güneş sistemleri projeleri başta tarım, hayvancılık, OSB’ler, depolama, AVM, oteller, hastaneler ve benzin istasyonları gibi geniş alanlara kullanım hazırlar.
  • Konutların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla da güneş enerji sistemleri tipi güneş enerjisi santrallerinde çoğu zaman tercih edilir.
  • Elektriğin ulaşamadığı yerlerde veya elektriği sürekli kesintiye uğradığı yerleşim yerlerinde tercih edilebilir.
  • Tarımsal sulama bölgelerinde de güneş enerjisi sistemleri kullanılır.
  • Maliyetinin uygun olması ve bedava elektrik sağlaması sebebi ile güneş enerjisi, sıcak su üretiminde de sürekli tercih edilmektedir.
  • Güneş paneller elektrik üretmede, tarlalarda yetiştirilen meyve ve sebzeleri ısıtmakta alternatif yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple kırsal kesimler ya da tarım alanları güneş enerjisi sistemlerini tercih edebilirler.
  • Ayrıca günlük hayatta önem arz eden trafik lambaları ve sokak aydınlatmalarının da elektriğini sağlamak adına güneş enerji sistemleri kullanılabilir. Bu sistemler genel olarak akülü güneş enerjisi mantığı ile çalışır. Elektriğin kesildiği vakitlerde akü devreye girer ve böylece trafikte karmaşıklar olmasına engel olurlar.

Güneş Enerjisi Kullanım Alanları

Önümüzdeki senelerde enerjinin nasıl bir gelişim izleyeceğini düşündüğümüz zaman aklımıza son senelerde diğer tüm enerji kaynaklarından daha fazla adını duyduğumuz ancak özellikle günümüzde olduğu kadar etkin bir şekilde faydalanamadığımız güneş enerjisi geliyor.

Diğer yöntemler ile karşılaştırdığımızda temiz olması ve atmosferik olaylardan etkilenmiyor olması güneş enerjisi yatırımlarının giderek artış gerçekleştirmesine katkı sağlamaktadır.

Buda yatırım kredisi kullanan şirketler için önemli bir faktör olmaktadır. Geri ödeme aşamasında gelir kaynaklı sapmalara maruz kalmayan bir proje sağlıklı bir yatırım döngüsüne sahip olmaktadır. Aynı zamanda kredi bulma imkânı daha kolay olmaktadır. Son senelerdeki teknoloji destekli gelişmeler sayesinde dünya çapında üretilen enerjinin bir bölümü artık güneş enerjisinden sağlanmaktadır. Uzun bir geçmişe sahip olan güneş enerjisi panellerinin yalnızca %2’lik bir dilime girmesi, bu yatırımın daha önceki senelerde yüksek yatırım maliyetleri ve düşük üretim verimine sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Fakat bu durum önümüzdeki zamanda güneş enerjisinin kullanıldığı alanlarının giderek çoğalması ve yeni teknolojilerin katkısı sayesinde ile hızlı bir şekilde gelişerek büyümesine neden olacaktır.

Güneş Enerjisiyle Isınmak Mümkün mü?

Elektrik Potansiyeli Nedir?