Yenilebilir Enerji Kaynağı; Güneş

Yenilebilir Enerji Kaynağı; Güneş

Yenilebilir enerji kaynakları, enerji, alınan enerjinin kaynağının kısa bir zamanda yeniden üretilebilen enerji türüne denmektedir. Bu enerjiler genellikle doğada var olan ve sürekli yenilebilen güneş, rüzgar, hidroelektrik, okyonus, jeotermal ve biyoenerji şeklinde ayrılan enerjilerdir. Belirtilen enerjilerden biri olan güneş enerjisi, yenilebilir enerjiler arasında en bilinen enerji türlerinden biridir. Üstelik sağladığı avantajlar, kolay ulaşılabilir olması ve hiçbir prosedür ve engele takılmadan doğrudan ulaşılabilir olması ile oldukça yararlıdır. Pek çok kişinin evinde ya da iş yerinde de kullandığı küçük portatifleri ile güneş enerjisi çokça tercih edilen bir enerji türüdür.

 

Güneş Enerjisi Nedir?

Yenilebilir enerji kaynağı; güneş enerjisi dünyamızın yaşam kaynağı olan güneşin enerjiye dönüştürülmesi ile oluşturulmaktadır. Güneş ışınlarının, teknolojik yardımlar ile enerjiye dönüştürülebilir hale gelmiştir. Günümüzde paneller, güneş ısısının enerjiye dönüştürülmesi için kullanılmaktadır. Doğal bir enerji kaynağı olması nedeniyle, çevreye duyarlıdır. Güneş ışınlarının doğrudan toplanmasını sağlayan güneş enerjisi panelleri, ev ve ülkeler için elektrik ya da ısı üretimi yapmaktadır. Böylelikle büyük enerji ihtiyaçlarında ya da evler için su ısıtma gibi küçük ihtiyaçlarda güneş enerjisi kullanılmaktadır. Yenilebilir enerji kaynağı arasında en önemli olanlardan bir tanesi olan güneş enerjisi, son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte daha yaygın hale gelmiştir. Önceden yüksek olan güneş enerjisi panelleri ve üretimi artık evlerde bile kullanılan kolay ve ucuz bir enerji olmuştur.

 

Güneş Enerjisinin Avantajları Nelerdir?

Güneş enerjisi günümüzde birçok kişi ve ülkenin ihtiyaç duyduğu ısı ve elektriğin üretilmesinde kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişmesiyle de yaygınlaşan bir yenilebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi, farklı alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Peki, güneş enerjisinin avantajları nelerdir? Güneş enerjisi hem ülkelere hem de kullanan bireylere inanılmaz kolaylıklar sağlamaktadır. Bunlardan biri enerjinin yenilebilir olması nedeni ile sürekli devamlılığının olmasıdır. Diğer yandan enerji üretiminde doğal malzemeler kullanılmakta ve oldukça ekonomiktir. Çevresel açıdan zarar vermemesi nedeniyle temiz bir enerji kaynağı sunmaktadır. Ülkeler için önemli olan bir diğer avantaj ise herhangi bir dış kaynağa bağlı olmamasıdır. Böylelikle her ülke kolaylıkla kullanabilmektedir.

 

Güneş Enerjisinin Dezavantajları

Güneş enerjisi getirdiği avantajların yanı sıra bazı dezavantajlarda getirmektedir. Bu dezavantajlar arasında ilk sırada üretim veriminin diğer enerjilere göre daha düşük olması gelmektedir. Diğer yandan mevsimsel değişimler nedeniyle belirli bir enerji miktarından bahsedilemez. Üstelik gece ve gündüz ayrımı olması enerji üretiminin daha az olmasına neden olmaktadır. Güneş enerjisi teknolojik gelişmelerle yaygınlaşmış olmasına rağmen halen bazı küçük çağlı tüketiciler için pahalı denilebilecek bir yenilenebilir enerji kaynağı türüdür. Mevsim ve gece gündüz değişimleri nedeniyle depolama gerektiren güneş enerjisi yüksek bir maliyete neden olmaktadır. Son olarak ise gölge oluşturan bir engel ile güneş enerjisi kesintiye uğrayabilir. Bu nedenle de güneş enerjisi birçok nokta ele alınarak uygun bir noktada kurulmalıdır.

 

Güneş Enerjisinin Yaygınlaşması

Güneş enerjisi, birçok alanda enerji ve elektrik ihtiyacının karşılanmasında katkı sağlamaktadır. Özellikle gelişen teknoloji ile kullanım alanı da genişlemiştir. Bu nedenle, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de tercih edilen bir yenilebilir enerji kaynağı türüdür. Güneş alımının oldukça yüksek olduğu ülkeler bu enerjiden yararlanmak amacıyla bu oldukça geniş ve büyük ölçülü güneş enerjisi panelleri kurmaktadır. Ülkemizde de güneş enerjisi panelleri son yıllarda sıklıkla gündeme gelmektedir.

 

Güneş Enerjisini Elektrik ve Isı olarak Kullanmak

Yenilebilir enerji kaynağı türlerinden biri olan güneş enerjisi ısı ve elektrik olarak dönüştürülebilmektedir. Bu enerji dönüşümlerinde elektrik enerjisi üretmek için Fotovoltail sistemler kullanılmaktadır. Bu sistem binalarda, arabalarda, cihazlarda ve ev çatılarında kullanılabilmektedir. Güneş enerjisini ısıya dönüştürmek için ise yek-odaklı paneller kullanılmaktadır. Ayna ya da lens gibi düzeneklerin oluşturduğu yansıtma mantığı suyun ısınmasını sağlamaktadır.

 

Güneş Enerjisinin Türkiye İçin Önemi

Yenilebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi Türkiye için oldukça önemli bir alternatif kaynaktır. Dört mevsim güneş alan bölgeleri ile güneş enerjisinin kullanılması için uygun özelliklere sahip ülkelerden biridir. Özellikle kırsal bölgelerde yapılacak büyük çaplı panellerin yanı sıra küçük portatif paneller ile de ısı ve elektrik ihtiyacı karşılanabilmektedir. Türkiye için yapılan uygulamalar ve paneller ile güneş enerjisi üretilerek ülke enerjisine katkı sağlaması açısından önemli bir enerji kaynağıdır.