Yenilenebilir kaynakları adından da anlaşılacağı üzere kendini yenileyen ve bitmeyen enerji çeşitleridir. Doğal kaynaklardan elde edilmektedirler. Fosil yakıt gibi karbon salınımı olmamaktadır. Doğada kendi başına bulunması ile masrafları da diğer kaynaklar gibi yüklü olmamaktadır. Yine zamanla tükenmeyeceği için yapılan yatırımlar kar odaklı yapılabilmektedir.

Kömür, petrol, doğalgaz, uranyum ve benzeri enerji çeşitleri zaman içerisinde tükenmektedir. Ancak güneş ve rüzgar gibi enerjiler dünya döndükçe var olmaya devam edecektir. Bunun yanında çevreye ve dünyaya sorun çıkarmamaktadır. Yine farklı alanlarda kullanımları da mümkün olmaktadır. Hemen her alanda enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlamaktadırlar.

Kaynakların fazlalığı ya da çeşidi de bu enerjinin değerini her geçen gün arttırmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları şu şekilde sıralanmaktadır.

  • Güneş Enerjisi
  • Rüzgar Enerjisi
  • Biyokütle Enerjisi
  • Jeotermal Enerji
  • Hidrolik Enerji
  • Hidrojen Enerjisi
  • Dalga Enerjisi

Bu kaynakların en önemli özelikleri doğada kendiliğinden bulunmasıdır. Dünyanın varlığı kadar ömürleri vardır. Kısacası sonsuz bir kullanım süreleri bulunmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Türleri İçerikleri Nelerdir?

Yenilenebilir enerji denildiğinde ilk olarak akla güneş gelmektedir. Ancak daha fazla saymak mümkündür. Kısacası enerji potansiyeli olan her durum yenilenebilir enerji sayılabilmektedir. Güneş enerjisi güneşin ısı ve ışık potansiyelinin kullanılması ile ortaya çıkmaktadır. Isı ve ışık toplanmakta ve elektrik üretilebilmektedir.

Güneş enerjisinin yanında en çok kullanılan enerji rüzgar enerjisidir. Yılın büyük çoğunluğunda rüzgar alan yerlere kurulan rüzgar gülleri elektrik enerjisi üretmektedir. Yine rüzgar, arazilerin sulanması ve su çıkarma gibi işlemlerde de kullanılmaktadır. Ülkemizde dünyaya göre ciddi oranda rüzgar enerjisi kullanımı bulunmaktadır. Ancak kullanım yüzdesi olarak elektrik ihtiyacının küçük bir bölümü karşılanabilmektedir. Bu alanların arttırılması için ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Yakın gelecekte çok daha fazla rüzgar gücünün kullanılması planlanmaktadır.

Jeotermal enerji genellikle sıcak suların olduğu bölgelerde ortaya çıkmaktadır. Direkt ya da dolaylı olarak enerji kullanımına sahiptir. Isıtma ve soğutma dışında elektrik üretiminde de kullanılabilmektedir. Ülkemiz jeotermal anlamda oldukça zengin kaynaklara sahiptir. Ancak henüz tam manası ile kullanım sağlanmış denilememektedir.

Yenilenebilir Enerji Kullanım Miktarı

Yenilenebilir enerji türlerinin ortak özelliği doğaya zarar vermemesidir. Bu nedenle son yıllarda ciddi oranda kullanımı artmıştır. Ancak henüz tam manası ile istenen seviyeye gelmiş değildir. Karbon salınımı dünya üzerinden son 20 yılda ciddi azalma göstermiştir. Fakat bu azalma çevrenin eski haline gelmesini sağlayabilecek seviyede değildir. Bu nedenle yenilenebilir enerji türleri için devletler teşvikler vermektedir.

Dünya üzerinde özellikle gelişmiş ülkeler yenilenebilir enerji üretiminde mesafe kat etmeye başlamış durumdadırlar. Ülkemiz ise gerek güneş gerekse de rüzgar enerjisi için cennet sayılabilecek bir konumdadır. Bu nedenle ciddi teşvikler ile kullanım alanları arttırılmaya çalışılmaktadır. Yeterli olmasa bile gelecek için sevindirici olan bu gelişmeler ile dünyayı korumak mümkün olmaktadır.

On Grid Off Grid Nedir?

Güneş Enerjisi Sağlayan Tertibat