Solarkol Enerji olarak önceliğimiz ; Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimsemek, Yüksek teknoloji ve özgün tasarımlar kullanarak, yaptığımız her işte, ürettiğimiz her üründe ve sunduğumuz her hizmette , öncelikli müşteri memnuniyetini hedef alan bir kuruluş olarak amacımız, çağdaş, kaliteli, güvenilir ve sağlıklı yaşamın öncüsü olmaktır Bu hedefi gerçekleştirebilmek için ilkelerimiz;

  • Müşterilerimizin beklentilerini ve şartlarını doğru olarak anlamak, geri bildirimlerini öncelikli olarak değerlendirmek , bunları karşılayan hatasız ürünleri ve hizmetleri sunmak, müşteri memnuniyetini zaman, maliyet ve performans hedeflerinden ödün vermeden ürün ömrü boyunca sürdürmek.
  • Ülkemizin en iyi yetişmiş insan kaynağını istihdam etmek, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar ile personelimizi cesaretlendirmek ; yetkinlik, bilgi ve becerilerini eğitimlerle geliştirmek, üstlendikleri sorumlulukları başarı ile yerine getirmelerine ve sürekli gelişmelerine olanak sağlamak,
  • Yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını ve AR-GE faaliyetlerini teşvik ederek , Ulusal araştırma kurumlarımız ve Üniversitelerimizin kaynaklarından azami şekilde faydalanmak, değişim yaratacak Katma Değer sağlayacak, geleceğin teknolojilerini barındıran rekabetçi ürün ve hizmetler geliştirmek.
  • Ulusal ve Uluslararası standartlara , yasa ve mevzuatlara uygun bir Kalite Yönetim Sistemi içinde kurumsallığı sağlamak, verimliliği arttırarak , sektörümüzü Uluslararası rekabette üst seviyeye çıkartmak.
  • Süreçlerimizi ölçümlere dayalı şekilde ve Uluslararsı model ve standartlardaki güncel gelişmeler doğrultusunda sürekli iyileştirme ile belirlenen hedefleri aşmak , rekabetçi bir ortamda sektörümüzü güçlü kılmak, müşterilerimiz , çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile birklikte güven ortamı tesis ederek en iyi ekosistemi oluşturmak.
  • Faaliyetlerimiz İş Güvenliğini , ürün ve hizmetlerimizde kullanıcı emniyet ve güvenliğini sağlamak; müşterilerimiz , çalışanlarımız ve tadrikçilerimiz ile birlikte temiz ve yaşayan bir çevrenin varlığını korumak.
  • Kalite Yönetim Sistemi Solarkol Enerji ye uyum sağlamış ve sürekli performans iyileştirmeyi ilke edinerek maliyet etkin ve müşteri önceliklerine&ihtiyaçlarını değer veren çözüm & iş ortakları yaratarak Ulusal sanayimizin gelişmesine ve ihtiyaçlarına katkıda bulunmak.
  • Ürün ve hizmetlerimizi belirlenen takvime uygun olarak, maliyet ve performans dengesi ile müşterilerimize zamanında ve sorunsuz olarak sunmak.

Kalite Politikamız